Ragdolls söndagsbikt

Skulle du kalla dig själv feminist?

Absolut. Finns inget alternativ för mig heller. Det är en självklarhet att kalla mig feminist med tanke på hur samhället fortsättningsvis gör skillnad på människor beroende på kön, hudfärg, sexuell läggning, etnicitet osv.

Tycker du att du verkar för en feministisk agenda och hur isåfall?

Ja det gör jag, jag gör feminism varje dag i sättet jag lever och hur jag uppfostrar min dotter. Tar ingen jävla skit. Det blir en del av en själv, och som uppvuxen i ett matriarkat kommer det automatiskt i sättet en lever och bemöter andra människor, med respekt och säger ifrån när saker sker som inte är okej.


Ännu inga kommentarer.

Kommentera