Kuriosa

Skapelsemyten

Tanken på att skapa ett webmagasin föddes när vi, några nära vänner, upptäckte att det fanns flertalet luckor att fylla vad gäller information, upplysning, tips och bollplank kring normöverskridande sexualitet i allmänhet och BDSM i synnerhet. Vi har visionen att leverera en frispråkig fristad där vi delar med oss av våra olika personliga erfarenheter och kunskaper, och belyser och problematiserar det otroligt komplexa med BDSM-utlevnad. För det kan kanske i en första anblick ibland te sig som en laglös djungel, men genom samtycke, självmedvetenhet och mycket reflekterande (och en hel del ohejdad kåthet) vill vi vinna förståelse och ökad tolerans kring våra val och böjelser vi fantiserar om och/eller lever ut. Allt med stolthet.

Vi hoppas att ni som följer vår gemensamma sida och individuella bloggar kommer finna en massiv blandning av intryck som får era föreställningar om ”normalitet” att expandera.

Och inte minst vill vi väl underhålla lite också. För allt vi gör berikar våra liv enormt och att dela med sig av glädjen är lika viktigt som att erhålla respekt.

Så här är vi nu – Vi är Venia.

vg

 

Vad betyder ett namn som Venia?

–Att en icke prästvigd person givits tillstånd av en biskop att predika offentligt på huvudgudstjänsten. Med symptomen slamphybris* kände vi alla att vi kunde tolka innebörden av betydelsen högst selektivt och kort och gott gärna tar oss rätten att predika här om våra personliga erfarenheter och kunskaper.

*Att känna positiv hybris över sin (i positiva ordalag) slampighet.

veniagropen